Cyfeiriad

Dolgwili  Road
SA31 2AF

Ffôn

01267 235151

Math o arolygiad

Ysbytai

Gwasanaethau a ddarperir

  • A&E
  •  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)

Sector

  • GIG

Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Adroddiadau arolygu

Os hoffech chi rannu eich profiadau or gwasanaeth gofal hwn, cysylltwch â ni.

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 25 Aws 2017