Mae AGIC yn gwneud newidiadau i'r ffordd rydych yn talu eich ffi flynyddol.  Mae'r gwasanaeth talu ar-lein newydd yn gyflym, yn hawdd i'w ddefnyddio ac ar gael bob awr o'r dydd. 

Gallwch dalu eich ffi flynyddol drwy ddilyn dolen ar yr anfoneb a anfonir atoch drwy e-bost, a byddwch yn cael derbynneb electronig er mwyn eich helpu i gadw cofnod o'ch taliadau.

Byddwn yn rhannu mwy o fanylion yn ystod y misoedd nesaf. Bydd y manylion hyn ar ein gwefan hefyd, sef http://hiw.org.uk/

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 11 Maw 2019