DBS - Canllawiau

Bydd y canllawiau hyn yn egluro pryd y mae angen cynnal gwiriad DBS mewn gwasanaethau deintyddol cyffredinol a gofal iechyd annibynnol.

 

Rhoi gwybod i ni am ddigwyddiad

Mae rhaid i Ddarparwyr Gofal Iechyd Annibynnol roi gwybod i ni pan fydd digwyddiad penodol yn digwydd fel y nodir yn Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011.

 

Darparwyr Ddad-gofrestredig

Pan fydd darparwr yn dad-cofrestru â ni byddwn yn darparu gwybodaeth amdanynt ar ein gwefan am 3 blynedd