• Adroddiadau ar y gweill: 29 Mai 2019
  Maelor Dental Care, Bangor Is-Coed – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol

  Mae'r adroddiad hwn wedi cael ei ohirio o 28 Mai i 29 Mai oherwydd rhesymau gweithredol

 • Adroddiadau ar y gweill: 29 Mai 2019
  Blaina Dental Surgery, Y Blaenau – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol

  Mae'r adroddiad hwn wedi cael ei ohirio o 28 Mai i 29 Mai oherwydd rhesymau gweithredol

 • Adroddiadau ar y gweill: 29 Mai 2019
  Beak@28 Limited, Abertawe – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol

  Mae'r adroddiad hwn wedi cael ei ohirio o 28 Mai i 29 Mai oherwydd rhesymau gweithredol

 • Adroddiadau ar y gweill: 31 Mai 2019
  Canolfan Ganser Rutherford, Casnewydd – Adroddiad Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) - "(IR(ME)R)"

  Mae'r adroddiad hwn wedi cael ei ohirio o 24 Ebrill i 31 Mai oherwydd rhesymau gweithredol

 • Adroddiadau ar y gweill: 7 Meh 2019
  Uned Iechyd Meddwl, Parc Iechyd Keir Hardie, Merthyr Tudful – Adroddiad Arolygiad o'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol
 • Adroddiadau ar y gweill: 10 Meh 2019
  Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Caerfyrddin – Adroddiad Arolygiad o Ysbyty 
 • Adroddiadau ar y gweill: 10 Meh 2019
  Ysbyty Annibynnol Dewi Sant, Corwen – Adroddiad Arolygiad Gofal Iechyd Annibynnol
 • Adroddiadau ar y gweill: 10 Meh 2019
  Tŷ Phoenix, Y Trallwng – Adroddiad Arolygiad o Wasanaeth Iechyd Meddwl Annibynnol
 • Adroddiadau ar y gweill: 12 Meh 2019
  Mumbles Dental & Cosmetic Suite, Abertawe – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol
 • Adroddiadau ar y gweill: 13 Meh 2019
  Practis Deintyddol Tan-Y-Graig, Bangor – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol
 • Adroddiadau ar y gweill: 14 Meh 2019
  Ysbyty Maindiff Court, Y Fenni – Adroddiad Arolygiad o'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol
 • Adroddiadau ar y gweill: 19 Meh 2019
  Danescourt Surgery, Caerdydd – Adroddiad Arolygiad o Bractis Cyffredinol
 • Adroddiadau ar y gweill: 20 Meh 2019
  The Hollies Dental Practice, Dinbych – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol
 • Adroddiadau ar y gweill: 21 Meh 2019
  The Forge Centre, Port Talbot – Adroddiad Arolygiad o'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol
 • Adroddiadau ar y gweill: 21 Meh 2019
  Canolfan Ganser Felindre, Yr Eglwys Newydd – Adroddiad Arolygiad o Ysbyty
 • Adroddiadau ar y gweill: 24 Meh 2019
  Ysbyty Prifysgol Llandochau, Hafan y Coed, Penarth – Adroddiad Arolygiad Gwasanaeth Iechyd Meddwl
 • Adroddiadau ar y gweill: 26 Meh 2019
  Clinig Beauty Advance Skin & Laser, Caerdydd – Adroddiad Arolygiad Gofal Iechyd Annibynnol
 • Adroddiadau ar y gweill: 27 Meh 2019
  Bradley's Practice, Buckley Health Centre, Sir y Fflint – Adroddiad Arolygiad o Bractis Cyffredinol
 • Adroddiadau ar y gweill: 27 Meh 2019
  Cathedral Dental Clinic, Caerdydd – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol
 • Adroddiadau ar y gweill: 28 Meh 2019
  Ysbyty Athrofaol Cymru, Uned Achosion Brys, Caerdydd – Adroddiad Arolygiad Ysbyty

Diweddarwyd yn ddiwethaf: 19 Meh 2017