Hysbysiad pwysig

Rydym wedi diweddaru ein rhybudd preifatrwydd

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2016-17.

Rydym yn chwilio am Obstetryddion Ymgynghorol a Bydwragedd Cofrestredig i fod yn Adolygyddion Cymheiriaid.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr i wasanaethau mamolaeth hen Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, ac mewn ymateb i hynny, mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi gwneud y datganiad canlynol.

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi lansio gwasanaeth newydd sy'n galluogi'r holl wasanaethau sydd wedi'u cofrestru gyda ni i dalu eu ffioedd blynyddol ar-lein.