Adolygydd Cymheiriaid Meddygon Teulu

Mae gennym swyddi gwag ar hyn o bryd ar gyfer rôl Adolygydd Cymheiriaid Meddygon Teulu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes ymarfer clinigol ar hyn o bryd.

Mae'r adolygydd cymheiriaid meddygon teulu yn cydweithio ag AGIC i gynnal arolygiadau mewn practisau meddygon teulu a gwasanaethau y tu allan i oriau meddygon teulu ledled Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6 Mawrth 2020.

Mae manylion llawn y swyddi gwag a manylion am sut i wneud cais i'w gweld yn y dogfennau isod.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: