Adolygydd Cymheiriaid Meddygon Teulu ac Arweinydd Clinigol Meddygon Teulu

Mae gennym swyddi gwag ar hyn o bryd ar gyfer rôl Adolygydd Cymheiriaid Meddygon Teulu ac Arweinydd Clinigol Meddygon Teulu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes ymarfer clinigol ar hyn o bryd.

Mae'r adolygydd cymheiriaid meddygon teulu yn cydweithio ag AGIC i gynnal arolygiadau mewn practisau meddygon teulu a gwasanaethau y tu allan i oriau meddygon teulu ledled Cymru.

Bydd yr Arweinydd Clinigol Meddygon Teulu yn chwarae rôl hanfodol wrth roi cyngor a chymorth proffesiynol arbenigol o ran datblygu, llywodraethu a chynnal adolygiadau AGIC o wasanaethau Meddygon Teulu yng Nghymru.

Mae manylion llawn y swyddi gwag a manylion am sut i wneud cais i'w gweld yn y dogfennau isod.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20 Medi 2019.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: