Skip to main content

Adolygydd Cymheiriaid Nyrs Gofrestredig

Mae gennym swyddi gwag ar hyn o bryd ar gyfer rôl Adolygydd Cymheiriaid Nyrs Gofrestredig.

Rydym yn defnyddio Adolygwyr Cymheiriaid Nyrsys Cofrestredig ar draws amrywiaeth o'n gweithgareddau, gan gynnwys arolygu, adolygu ac ymchwilio i wasanaethau Gofal Iechyd Annibynnol a gwasanaethau'r GIG ledled Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol:

  • Arolygiadau Ysbytai Acíwt a Chymunedol y GIG
  • Arolygiadau Gofal Iechyd Annibynnol
  • Arolygiadau Unedau Iechyd Meddwl
  • Arolygiadau Gwasanaethau Anableddau Dysgu
  • Ymweliadau Cofrestru Gofal Iechyd Annibynnol
  • Adolygiadau Arbennig a Thematig

Rydym yn chwilio am Nyrsys Cofrestredig y mae ganddynt brofiad o weithio yn y lleoliadau clinigol canynol yn ystod y tair blynedd diwethaf:

  • Gwasanaethau strôc;
  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS); 
  • Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan Nyrsys Cofrestredig sy'n gweithio ym maes ymarfer clinigol ar hyn o bryd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Mehefin 2021

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: