Adolygydd Cymheiriaid Nyrs Gofrestredig

Mae gennym swyddi gwag ar hyn o bryd ar gyfer rôl Adolygydd Cymheiriaid Nyrs Gofrestredig

Mae AGIC yn defnyddio Adolygwyr Cymheiriaid Nyrsys Cofrestredig ar draws amrywiaeth ei gwaith, sy'n cynnwys arolygu, adolygu ac ymchwilio i feysydd Gofal Iechyd Annibynnol a gwasanaethau'r GIG ledled Cymru.

Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes ymarfer clinigol ar hyn o bryd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6 Mawrth 2020.

Mae manylion llawn y swyddi gwag a manylion am sut i wneud cais i'w gweld yn y dogfennau isod.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: