Adolygydd Cymheiriaid Uwch-feddyg

Mae gennym swyddi gwag ar hyn o bryd ar gyfer rôl Adolygydd Cymheiriaid Uwch-feddyg, Adran Achosion Brys

Byddwch yn ffurfio rhan o dîm arolygu amlddisgyblaethol.  Bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn cyfarfodydd a chyfweliadau gyda chynrychiolwyr clinigol a rheoli allweddol o'r sefydliad sy'n cael ei arolygu.

Bydd AGIC yn defnyddio'ch gwybodaeth a'ch sgiliau i sicrhau bod ein gwaith yn seiliedig ar arfer a phrofiad cyfredol.  Mae hyn yn ein helpu i amlygu arfer da, ac i atgyfnerthu a rhannu Safonau Gofal Iechyd o fewn y GIG a'r Sector Gofal Iechyd Annibynnol i roi tawelwch meddwl i'r cyhoedd a gwasanaeth gwell i gleifion.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6 Mawrth 2020.

Mae manylion llawn y swyddi gwag a manylion am sut i wneud cais i'w gweld yn y dogfennau isod.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: