Skip to main content

Adolygyddion Cymheiriaid Bydwragedd ac Obstetryddion

Rydym yn chwilio am Obstetryddion Ymgynghorol a Bydwragedd Cofrestredig i fod yn Adolygyddion Cymheiriaid.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cydweithio â'n Huwch Arolygwyr Gofal Iechyd i gynnal arolygiadau ac adolygiadau o feysydd gwasanaeth mamolaeth ledled Cymru.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes ymarfer clinigol ar hyn o bryd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28 Mai 2019.

Mae manylion llawn y swyddi gwag a manylion am sut i wneud cais i'w gweld ar dudalen Swydd Gwag.

Diweddarwyd diwethaf: