Adolygyddion Cymheiriaid Obstetryddion Ymgynghorol

Rydym yn chwilio am Obstetryddion Ymgynghorol i fod yn Adolygwyr Cymheiriaid.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cydweithio â'n Huwch Arolygwyr Gofal Iechyd i gynnal arolygiadau ac adolygiadau o feysydd gwasanaeth mamolaeth ledled Cymru.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes ymarfer clinigol ar hyn o bryd.

Mae manylion llawn y swyddi gwag a manylion am sut i wneud cais i'w gweld yn y dogfennau isod.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: