Concordat Cymru

Mae Concordat Cymru yn rhoi cyfle i rannu gwybodaeth, dulliau a syniadau newydd i wella gwasanaethau rheoleiddio, arolygu ac archwilio.

Ar hyn o bryd, mae Concordat Cymru'n cael ei hwyluso gan Cyngor Fferyllol Cyfferdinol.

Mae'r fforwm yn cwrdd o leiaf tair gwaith y flwyddyn er mwyn galluogi trafodaethau rhwng cyrff archwilio, arolygu, rheoleiddio a chyrff gwella.

Mae nodau Concordat Cymru fel a ganlyn:

  • Darparu fforwm i rannu gwybodaeth lefel uchel, dulliau a syniadau newydd ar gyfer gwella effaith ac effeithiolrwydd y broses o reoleiddio, arolygu, archwilio, craffu, a gwella'r gwasanaeth.
  • Nodi tueddiadau yn y broses o reoleiddio, arolygu, archwilio a chraffu, yn ogystal ag yn y polisïau ac arferion mwy eang sy’n ymwneud â gwella’r gwasanaeth.
  • Rhannu arferion da, a dylanwadu ar lunwyr polisïau gyda'n gilydd, lle bo'n briodol.
  • Rhannu profiadau a nodi cyfleoedd ar gyfer cydweithio.
  • Datblygu a mireinio'r systemau ymhellach, a rhannu gwybodaeth fwy manwl rhwng cyrff perthnasol; trwy gytundebau dwyochrog a phrotocolau lle bo'n briodol
  • Meithrin ethos cydweithrediadol sy'n annog cymesuredd a phroses effeithiol o asesu risgiau a rheoli.
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: