Deintyddion preifat

Canllawiau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer Deintyddion Preifat

Mae 2017-18 yn flwyddyn bontio, lle bydd angen i ddeintyddion sy'n gweithio mewn practis deintyddol preifat nad yw wedi'i gofrestru o dan Reoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017 eto, gofrestru o hyd neu barhau i gael eu cofrestru gydag AGIC o dan Reoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2008, nes bod yr holl bractisau y maen nhw'n gweithio ynddynt wedi'u cofrestru o dan Reoliadau 2017. 

Er mwyn gwneud cais i gofrestru o dan Reoliadau 2008, bydd angen i ddeintyddion gyflwyno un o'r canlynol:

  • cais ar gyfer gwiriad DBS a gydlofnodwyd gan AGIC; neu 
  • dystysgrif DBS y mae'r deintydd wedi ei chael o fewn y tair blynedd diwethaf wrth ymgeisio i gael ei gynnwys ar restr Cyflawnwyr GIG.

O dan Reoliad 13 ac Atodlen 2(2) o'r Rheoliadau, mae'n rhaid bod gan bob deintydd sydd wedi'i gofrestru gyda ni, dystysgrif gwiriad cofnodion troseddol manylach sydd wedi'i dyddio o fewn y tair blynedd diwethaf ac mae'n rhaid bod ganddynt y dystysgrif bob amser.

Cyrff ambarél

Gellir gwneud ceisiadau am wiriad DBS drwy gorff ambarél. Sefydliadau sydd wedi eu cofrestru gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i gydlofnodi ceisiadau i gyflogwyr eraill yw cyrff ambarél. Mae rhestr o gyrff ambarél ar wefan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn anfon copi o'r dystysgrif i'r ymgeisydd yn unig - nid yw'r corff ambarél yn derbyn copi o'r dystysgrif.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: