Dr Kate Chamberlain

Prif Weithredwraig

Dr Kate Chamberlain

 

Daeth Kate Chamberlain yn Brif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ar ddechrau 2013. Mae hi'n gyfrifol am reolaeth, trefniadaeth a staffio cyffredinol yn yr arolygiaeth, ac mae'n gweithio'n agos gyda chyrff arolygu, archwilio a rheoleiddio eraill yng Nghymru.

Cyn ymuno ag AGIC, Kate oedd Prif Ystadegydd Llywodraeth Cymru, yn sicrhau bod ystadegau swyddogol yn cael eu cynhyrchu'n annibynnol ac yn bodloni safonau proffesiynol cadarn. Roedd Kate yn gyfrifol am sefydlu'r Uned Ddata Llywodraeth Leol, a hi oedd ei Chyfarwyddwr cyntaf rhwng 2001 a 2003. Rhwng 1990 a 2001, gweithiodd i'r Comisiwn Archwilio/Archwilio Dosbarth Cymru, gan gynnal adolygiadau gwerth -am -arian o lywodraeth leol a gwasanaethau iechyd.

Daeth Kate i Gymru yn 1981 i astudio ystadegau ym Mhrifysgol Caerdydd, lle astudiodd hi am ddoethuriaeth mewn ystadegau mathemategol.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: