Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Unit 3 Acorn Business Park
 • Sir y Fflint
 • CH6 5YN
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01352 762183
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr