Skip to main content

Jayne Elias

Jayne Elias

Ymunodd Jayne ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ym mis Chwefror 2020. Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Clinigol, mae hi'n darparu arbenigedd proffesiynol clinigol ac ar y gwasanaeth iechyd i sicrhau bod gwaith yr Arolygiaeth yn cadw hygrededd ac yn adlewyrchu arfer gorau.

Mae Jayne yn Nyrs Gofrestredig a dros ei gyrfa mae hi wedi gwneud nifer o swyddi arweinyddiaeth clinigol a phroffesiynol yn y GIG yng Nghymru.

Diweddarwyd diwethaf: