Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Groes Lwyd
 • Conwy
 • LL22 7TA
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01745 832279
 • Math o arolygiad:
  Practisau Deintyddol
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr