Skip to main content

Stuart Fitzgerald

Dirprwy Brif Weithredwr dros dro

Stuart Fitzgerald

Ymunodd Stuart Fitzgerald ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ym mis Ionawr 2018 fel Cyfarwyddwr Strategaeth ac Ymgysylltu. Nawr, fel Dirprwy Brif Weithredwr dros dro, mae'n gyfrifol am reoli strategaeth, gwybodaeth a swyddogaethau cymorth y sefydliad ar draws yr amrediad llawn o weithgareddau sefydliadol. Mae Stuart hefyd yn gyfrifol am ein swyddogaethau pobl a chyfathrebu yn ogystal â chyllideb a rhaglen newid TGCh y sefydliad.

Cyn ymuno ag AGIC, roedd Stuart yn Bennaeth Cyfathrebu a Marchnata Strategol yn Yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac roedd yn gweithio ar draws iechyd cyhoeddus, y GIG a gofal cymdeithasol. Cyn hynny, mae Stuart wedi gweithio ar lefel uwch ar setiau amrywiol o bortffolios llywodraethol, gan gynnwys tai, adfywio, yr amgylchedd a chynaliadwyedd, diwylliant a chwaraeon, yn ogystal ag yn y sector addysg ôl-16.

Mae Stuart yn dod o Gymru a graddiodd o Brifysgol Abertawe, ac mae'n aelod o'r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus.

Diweddarwyd diwethaf: