Stuart Fitzgerald

Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu

Stuart Fitzgerald

Ymunodd Stuart Fitzgerald ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ym mis Ionawr 2018, ac mae'n gyfrifol am reoli strategaeth, gwybodaeth a swyddogaethau cymorth y sefydliad ar draws yr amrediad llawn o weithgareddau sefydliadol.

Cyn ymuno ag AGIC, roedd Stuart yn Bennaeth Cyfathrebu a Marchnata Strategol yn Yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac roedd yn gweithio ar draws iechyd cyhoeddus, y GIG a gofal cymdeithasol. Cyn hynny, mae Stuart wedi gweithio ar lefel uwch ar setiau amrywiol o bortffolios llywodraethol, gan gynnwys tai, adfywio, yr amgylchedd a chynaliadwyedd, diwylliant a chwaraeon, yn ogystal ag yn y sector addysg ôl-16.

Mae Stuart yn dod o Gymru a graddiodd o Brifysgol Abertawe, ac mae'n aelod o'r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: