Adolygiad Cenedlaethol o Atal a Hyrwyddo Annibyniaeth ar gyfer Oedolion Hŷn (dros 65 oed) sy'n Byw yn y Gymuned

Mae'r Adolygiad Cenedlaethol yn cynnwys 10 o Arolygiadau Ardal Awdurdod Lleol ar wahân. Cafodd yr arolygiad peilot ei gynnal ym mis Ionawr 2019 a arweiniodd at gynnal deg arolygiad arall o fewn awdurdodau lleol yng Nghymru.

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ac AGIC yn cydweithio i ganolbwyntio ar brofiad oedolion hŷn wrth iddynt ddod i gysylltiad â gwasanaethau gofal cymdeithasol a symud drwyddynt hyd nes y gall fod angen iddynt fynd i mewn i gartref gofal, ac ystyriwn yr adegau pan fydd pobl yn profi cydweithio rhwng gwasanaethau awdurdodau lleol a gwasanaethau byrddau iechyd, neu y byddent yn cael budd ohonynt.

Mae'r arolygiad yn gwerthuso ansawdd y gwasanaeth ar sail pedair egwyddor sylfaenol y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ac mae'n ystyried sut y'u rhoddir ar waith ar dair lefel:

  • Unigol
  • Sefydliadol
  • Strategol  

Rydym wedi bod yn ystyried yr holl ddisgwyliadau a amlinellir yng nghodau ymarfer y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a byddwn yn parhau i wneud hynny.

Bydd dolenni i’r adroddiadau arolygu awdurdodau lleol yn cael eu hychwanegu isod ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: