Skip to main content

Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â Mr J a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Mawrth 2010

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr J cyn mis Mawrth 2010 yw'r adroddiad hwn.

Comisiynwyd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru gan Weinidogion Cymru i gwblhau'r adolygiad allanol hwn o'r ddarpariaeth o ofal a thriniaeth iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr J cyn y dynladdiad a gyflawnwyd yn 2010 i benderfynu a oedd diffygion yn y gofal a'r driniaeth a dderbyniodd Mr J a allai fod wedi dylanwadu ar neu arwain at ddigwyddiadau mis Mawrth 2010.

Diweddarwyd diwethaf: