Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • 45 Barry Road
 • CF63 1BA
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01446 732 231
 • Cofrestredig:
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Deintyddol
 • Sector:
  GIG
  Preifat/Annibynnol
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro