Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Headquarters, St Cadoc's Hospital, Lodge Road, 
 • Caerllion
 • NP18 3XQ
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01633 435956
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Anabledd Dysgu
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan