Darparu gwasanaeth gofal iechyd

Os ydych yn ddeintydd preifat neu ddarparwr gofal iechyd annibynnol fel ysbyty annibynnol, clinig annibynnol neu asiantaeth feddygol annibynnol sy'n darparu unrhyw driniaeth breifat, bydd angen i chi gofrestru gyda ni.