Skip to main content

Dynladdiadau

Pan fo claf y mae’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl yn gyfarwydd ag ef yn gysylltiedig â lladdiad yn erbyn person arall efallai y byddwn ni yn cael eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad allanol annibynnol.

Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â: Mr N a'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Tachwedd 2014

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr N cyn mis Tachwedd 2014 yw'r adroddiad hwn

30 Mawrth 2016
Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â: Darpariaeth y gofal a thriniaeth iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr M gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) cyn cyflawni dynladdiad ym mis Mai 2011

Adolygiad o'r ddarpariaeth o ofal a thriniaeth iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr M gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), cyn iddo gyflawni dynladdiad yn Tenerife ym mis Mai 2011, yw'r adroddiad hwn

20 Tachwedd 2014
Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â Mr L a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl, yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Hydref 2012

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr L cyn mis Hydref 2012 yw'r adroddiad hwn

25 Medi 2014
Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â Mr K a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Mawrth 2011

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr K cyn mis Mawrth 2011 yw'r adroddiad hwn

4 Ebrill 2014
Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â Mr J a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Mawrth 2010

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr J cyn mis Mawrth 2010 yw'r adroddiad hwn

12 Medi 2013
Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â Mr I a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Mehefin 2009

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr I cyn mis Mehefin 2009 yw'r adroddiad hwn

17 Tachwedd 2011
Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â Mr H a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Marwth 2009

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr H yn mis Marwth 2009 yw'r adroddiad hwn

30 Mehefin 2011
Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â Mr G a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Mai 2009

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr G yn mis Mai 2009 yw'r adroddiad hwn

10 Ionawr 2011
Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â Mr F a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Rhagfyr 2008

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr F yn mis Rhagfyr 2008 yw'r adroddiad hwn

30 Tachwedd 2010
Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â Mr E a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Awst 2007

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr E yn mis Awst 2007 yw'r adroddiad hwn

27 Tachwedd 2009
Diweddarwyd diwethaf: