Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG

1 Kendall

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

LL54 7NY, Y Deyrnas Unedig

Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106731

1192 Laser & Beauty

Ysbytai
|
Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs)
|
Preifat/Annibynnol

Uned 2 Liberty Stadium Landore, Abertawe SA12FA, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01792 651412
106732

168 Dental Practice

Practisau Deintyddol
|
Deintyddol
|
Preifat/Annibynnol

168 Caerleon Road, Newport NP19 7FY, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01633 211911
106733

2 Hope View (Dr M Asokan)

GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Ffordd Top y Rhos, CH7 4NE, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01352 770212
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106734

2 Morfa Lane

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

, SA31 3AX, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01267 234774
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106735

22 Dental

Deintyddol
|
Preifat/Annibynnol
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

22a Caroline Street, CF31 1DQ, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01656 652259
106736

82 High Street (Dr AWA Amin & Ptrs)

GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

CH4 8SF, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01244 680383
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106738

94 Dental

Preifat/Annibynnol

94 Caerleon Road, Newport NP19 7BY, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01633 259091
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106740

94 Dental

Practisau Deintyddol
|
Deintyddol
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

94 Caerleon Road, Newport NP19 7BY, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01633 259091
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
107529
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy