Sut i canslo neu gwneud newidiadau i eich cofrestriad?

Gwybodaeth ar sut y gallwch canslo neu gwneud newidiadau i eich cofrestriad

Darparwyr Gofal Iechyd Annibynnol

Diddymu fy nghofrestriad

Os ydych yn dymuno canslo eich cofrestriad gydag ni, bydd angen i chi gwblhau ac anfon i ni y ffurflen cais i Ddiddymu Cofrestriad.

Os yw'r Unigolyn Cyfrifol ar gyfer eich gwasanaeth yn newid neu wedi newid, llenwch y ffurflen 'Newid Unigolyn Cyfrifol'.

Gwneud newidiadau neu amrywio fy nghofrestriad

Os ydych yn dymuno gwneud newidiadau i'ch cofrestriad, bydd angen i chi gwblhau ac anfon i ni y ffurffen 'Cais i amrywio neu ddiddymu amod cofrestru presennol ar gyfer sefydliad'.

Deintyddion Preifat

Os ydych yn dymuno gwneud unrhyw newidiadau i'ch cofrestriad fel:

  • newid cyfeiriad cartref
  • manylion cyswllt
  • ychwanegu / dileu , cyfeiriad arfer

Neu, os ydych am ddadgofrestru, e-bostiwch y Tîm Cofrestru hiwregistration@llyw.cymru

 

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: