Skip to main content

Ymchwiliadau Arbennig

Rydym yn cynnal adolygiadau ac ymchwiliadau arbennig er mwyn canfod yr hyn sydd wedi mynd o'i le pan fu digwyddiad mewn gwasanaeth gofal iechyd.

Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf

Nod yr adolygiad hwn fu creu darlun o’r heriau llywodraethu sy’n wynebu Bwrdd Iechyd Cwm Taf, a nodi ffyrdd y gallai’r Bwrdd Iechyd adeiladu ar yr hyn y mae eisoes wedi’i gyflawni o ran datblygu ei drefniadau llywodraethu

7 Mawrth 2012
Diweddarwyd diwethaf: