Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Cockett
 • Abertawe
 • SA2 0GH
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01792 561155
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Iechyd Meddwl
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe