Skip to main content

Dod o hyd i adroddiadau arolygu

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yw’r corff annibynnol sy’n arolygu ac yn rheoleiddio gofal iechyd yng Nghymru.