Skip to main content

Neges bwysig

Os ydych yn cael trafferth cysylltu â ni ar ein prif linell ffôn, cofiwch y gallwch chi e-bostio neu gysylltu drwy'r wefan hon.

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

20 Ion 2021

Ymrwymom ni i raglen o adolygiadau cenedlaethol, gan gynnwys argyfyngau mewn meddwl. Ein nod yw cyhoeddi'r adolygiad yn ystod hydref 2021.

20 Ion 2021

Mae Bwletin Arsylwi ar Ansawdd, sy’n gynnyrch newydd i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, sy’n nodi'r themâu cadarnhaol, arferion da a risgiau sy'n dod i'r amlwg yn ystod pandemig COVID-19 o Wiriadau Ansawdd a gwaith eraill.

21 Rhag 2020

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi penderfynu gohirio gwaith newydd, rheolaidd sy’n gysylltiedig â'n gweithgarwch gwirio ac arolygu ansawdd diwygiedig yn y GIG o 20 Rhagfyr tan diwedd mis Ionawr o leiaf. Byddwn yn adolygu ein penderfyniad bryd hynny.

18 Rhag 2020

Heddiw [18 Rhagfyr] mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi canfyddiadau arolygiadau o ddau ysbyty maes, sef y tro cyntaf iddi arolygu lleoliadau o'r fath

7 Rhag 2020

Yn dilyn adborth cadarnhaol ar ein dull gweithredu addasedig o ymgymryd â'i threfniadau sicrwydd ac arolygu, yn ogystal â'r pwysau parhaus y mae gwasanaethau yn eu hwynebu o ganlyniad i bandemig COVID-19, bydd Gwiriadau Ansawdd AGIC yn parhau i mewn i 2021.

Darllenwch isod er mwyn cael gwybod mwy am yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud a'r hyn rydym yn bwriadu ei wneud.