Skip to main content

Neges bwysig

Os ydych yn cael trafferth cysylltu â ni ar ein prif linell ffôn, cofiwch y gallwch chi e-bostio neu gysylltu drwy'r wefan hon.

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

23 Medi 2021

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

23 Medi 2021

Yn ei hadroddiad blynyddol a gyhoeddwyd heddiw [dydd Iau 23 Medi], mae Arolygiaeth Gofal Iechyd (AGIC) wedi crynhoi canfyddiadau'r holl waith arolygu a sicrwydd a wnaed ganddi yn ystod 2020-21

30 Meh 2021

Y ffordd y gwnaeth gwasanaethau gofal iechyd ledled Cymru ddiwallu anghenion pobl a chynnal eu diogelwch yn ystod y pandemig.

30 Meh 2021

Heddiw [30 Mehefin] mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi'r canfyddiadau o'i adolygiad cenedlaethol â thema COVID-19.