Hysbysiad pwysig

Rydym wedi diweddaru ein cyfeiriadau e-bost

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw’r arolygiaeth a rheoleiddiwr annibynnol gofal iechyd yng Nghymru. Fel rhan o’n rôl, rydym yn cynnal trosolwg o bob un o’r tri Ymddiriedolaethau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yng Nghymru

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2018-19

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi y bydd ei harolwg cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth yn cau ddydd Gwener 10 Ionawr 2020.

Ymrwymodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn ein cynllun gweithredol 2019-20 i gynnal gwaith ym mhob un o dair Ymddiriedolaeth y GIG yng Nghymru.

“Mae angen gwelliannau sylweddol mewn sawl maes,” yn ôl adolygiad ar y cyd o'r trefniadau llywodraethu ansawdd