Skip to main content

Neges bwysig

Os ydych yn cael trafferth cysylltu â ni ar ein prif linell ffôn, cofiwch y gallwch chi e-bostio neu gysylltu drwy'r wefan hon.

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

5 Tach 2020

Rydym wedi cyhoeddi ein cynllun gweithredol ar gyfer 2020-2021.

22 Hyd 2020

Yn ei hadroddiad blynyddol a gyhoeddir heddiw [dydd Iau 22 Hydref], mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi crynhoi canfyddiadau mwy na 200 o arolygiadau ac adolygiadau a gyhoeddwyd yn 2019-20 a chyn dechrau pandemig COVID-19.

21 Hyd 2020

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

13 Hyd 2020

Roeddem yn cynnal adolygiad er mwyn asesu sut mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n sicrhau’r broses o sgrinio'r fron yn cael ei reoli'n amserol ar gyfer menywod sy'n cael canlyniad mamogram abnormal.