Hysbysiad pwysig

Rydym wedi diweddaru ein rhybudd preifatrwydd

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

Rydym wedi cyhoeddi ein hadolygiad cenedlaethol diweddaraf – Adolygiad o Ofal Integredig: Canolbwyntio ar Gwympiadau.

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi canfod bod angen newid diwylliant drwy edrych ar ymddygiadau bob dydd pawb sy'n ymwneud ag atal a gofal cwympiadau er mwyn cyflawni'r gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n rhoi'r hyn sy'n bwysig i'r unigolyn yn gyntaf.

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg drwy gydol 2017-18

Summary of the key themes identified from our programme of inspections within Aneurin Bevan University Health Board throughout 2017-18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drwy gydol 2017–18