Skip to main content

Neges bwysig

Os ydych yn cael trafferth cysylltu â ni ar ein prif linell ffôn, cofiwch y gallwch chi e-bostio neu gysylltu drwy'r wefan hon.

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

16 Tach 2021

Ein rôl ni yw gwirio gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru i ganfod a yw pobl yn derbyn gofal da. Pan ydym yn canfod nad yw hyn yn wir trwy ein gwaith, rydym yn gweithredu fel bod byrddau iechyd a'u gwasanaethau yn gwybod lle mae angen iddynt wneud gwelliannau.

10 Tach 2021

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2020-2021

10 Tach 2021

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2019-2020

10 Tach 2021

Yn yr adroddiad hwn nodir ein gweithgareddau a'n canfyddiadau ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021, ac ystyrir y graddau y gwnaeth gwasanaethau gofal iechyd anableddau dysgu ac iechyd meddwl ledled Cymru ddarparu gofal diogel, urddasol a lleiaf cyfyngol yn ystod y pandemig.

9 Tach 2021

Wrth inni nesáu at yr hyn a fydd yn gyfnod gaeaf anodd i wasanaethau gofal iechyd ledled Cymru, mae'n hen bryd inni ddarparu diweddariad ar ddull gweithredu a gweithgareddau ni dros y misoedd i ddod.