Hysbysiad pwysig

Rydym wedi diweddaru ein rhybudd preifatrwydd

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

Mae'r Adolygiad Cenedlaethol yn cynnwys 11 o Arolygiadau Ardal Awdurdod Lleol ar wahân.

Mae rheolyddion gwasanaethau gofal iechyd ledled y DU wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd ynghylch darparu gofal sylfaenol ar-lein.

Ydych chi wedi cael profiad o ddefnyddio gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru yn ddiweddar? Os ydych, rydym eisiau clywed oddi wrthoch chi.

Rydym wedi cyhoeddi ein hadolygiad cenedlaethol diweddaraf – Adolygiad o Ofal Integredig: Canolbwyntio ar Gwympiadau.

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi canfod bod angen newid diwylliant drwy edrych ar ymddygiadau bob dydd pawb sy'n ymwneud ag atal a gofal cwympiadau er mwyn cyflawni'r gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n rhoi'r hyn sy'n bwysig i'r unigolyn yn gyntaf.