Skip to main content

Neges bwysig

Os ydych yn cael trafferth cysylltu â ni ar ein prif linell ffôn, cofiwch y gallwch chi e-bostio neu gysylltu drwy'r wefan hon.

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

30 Meh 2021

Y ffordd y gwnaeth gwasanaethau gofal iechyd ledled Cymru ddiwallu anghenion pobl a chynnal eu diogelwch yn ystod y pandemig.

30 Meh 2021

Heddiw [30 Mehefin] mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi'r canfyddiadau o'i adolygiad cenedlaethol â thema COVID-19.

14 Meh 2021

Ym mis Mawrth 2021, daeth strategaeth tair blynedd AGIC, Gwneud Gwahaniaeth, i ben.

26 Mai 2021

Heddiw [27 Mai], mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi crynodeb o ganfyddiadau arolygiadau o ganolfannau brechu torfol ledled Cymru.

18 Mai 2021

Mae ein hadroddiad ar y cyd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn erbyn yr 14 o argymhellion gwreiddiol a wnaed yn ein hadroddiad ar y cyd yn 2019.