Neges bwysig

Os ydych yn cael trafferth cysylltu â ni ar ein prif linell ffôn, cofiwch y gallwch chi e-bostio neu gysylltu drwy'r wefan hon.

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

Mae sefydliadau iechyd y DU wedi lansio ganllaw newydd er mwyn helpu pobl i sicrhau bod y driniaeth neu'r meddyginiaethau y byddant yn eu cael ar-lein yn ddiogel ac yn briodol ar eu cyfer.

Ydych chi'n gweithio gyda offer ymbelydredd ïoneiddio meddygol? Darllenwch ein hymateb ar y cyd gyda rheoleiddwyr IRMER eraill y DU i COVID-19.

Mae Alun Jones, ein Dirprwy Brif Weithredwr, wedi ysgrifennu at ein holl leoliadau cofrestredig yn amlinellu sut rydym wedi ymateb i bandemig Cornonafeirws (COVID-19).

Oherwydd hyn, er y bydd y gwasanaeth yn parhau, rydym wedi gwneud newidiadau i'r ffordd yr ydym yn gweithredu'r gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn. Mae hyn yn cynnwys ymweliadau rydym yn gwneud fel rhan o’r Gwasanaeth Adolygu ar gyfer Iechyd Meddwl yng Nghymru.

Rydyn ni wedi penderfynnu rhoi terfyn ar ei rhaglen o arolygiadau a gwaith adolygu arferol o ddydd Mawrth 17 Mawrth ymlaen.