Adroddiadau Blynyddol

Bob blwyddyn mae AGIC yn cyhoeddi adroddiad blynyddol yn nodi ein canfyddiadau allweddol o reoleiddio, arolygu ac adolygu gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru. Mae hefyd yn adrodd ar sut yr ydym yn cyflawni ein swyddogaethau a'n nifer yr arolygiadau a gynhaliwyd ym mhob math o leoliad gofal iechyd.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: