Skip to main content

Adroddiadau Blynyddol

Bob blwyddyn mae AGIC yn cyhoeddi adroddiad blynyddol yn nodi ein canfyddiadau allweddol o reoleiddio, arolygu ac adolygu gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru. Mae hefyd yn adrodd ar sut yr ydym yn cyflawni ein swyddogaethau a'n nifer yr arolygiadau a gynhaliwyd ym mhob math o leoliad gofal iechyd.

Adroddiad Blynyddol 2020-2021

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

23 Medi 2021
Adroddiad Blynyddol 2019-2020

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

21 Hydref 2020
Adroddiad Blynyddol 2018-2019

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

6 Awst 2019
Adroddiad Blynyddol 2017-2018

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

19 Gorffennaf 2018
Adroddiad Blynyddol 2016-2017

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

1 Awst 2016
Adroddiad Blynyddol 2015-2016

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

27 Gorffennaf 2016
Adroddiad Blynyddol 2014-2015

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

27 Gorffennaf 2015
Adroddiad Blynyddol 2013-2014

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

21 Gorffennaf 2014
Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

30 Ionawr 2014
Adroddiad Blynyddol 2010-2011

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

19 Ionawr 2012
Adroddiad Blynyddol 2009-2010

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

31 Ionawr 2011
Adroddiad Blynyddol 2008-2009

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

31 Ionawr 2011
Diweddarwyd diwethaf: