Ein Swyddi Gwag

Gweithwch gyda'r corff annibynnol sy’n arolygu ac yn rheoleiddio pob gofal iechyd yng Nghymru

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio am: 

  • Adolygydd Cymheiriaid Meddygon Teulu ac Arweinydd Clinigol Meddygon Teulu
  • Adolygydd Lleyg Gwirfoddol
  • Adolygyddion Cymheiriaid Obstetryddion Ymgynghorol

 

Mae gwybodaeth am y swydd gwag yma i'w gweld ar y dde. 

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: