Skip to main content

Adroddiad Blynyddol 2018-2019

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr.

Mae ein Adroddiad Blynyddol yn rhoi trosolwg o’r gwaith rydym wedi ei gyflawni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a’r hyn rydym wedi ei ganfod.

Rydym wedi cyhoeddi fersiwn ddiwygiedig o'n hadroddiad blynyddol gyda cywiriad ar dudalen 9.

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: