Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

632 gwasanaethau gofal iechyd

Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
LL54 7NY
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Ffordd Top y Rhos, Sir y Fflint, CH7 4NE
Ffôn 01352 770212
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
, SA31 3AX
Ffôn 01267 234774
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
30 Thomas Street, CF83 4AZ
Ffôn 02920 833300
Adroddiad arolygu diweddaraf: 9 Mawrth 2017
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Glamorgan Street Aberaman, CF44 6SR
Ffôn 01685 872006
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
The Square, NP13 2AB
Ffôn 01495 320520
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Heol Tawe, SA9 1XP
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
1-3 John Street Abercwmboi, CF44 6BL
Ffôn 01443 473304
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Ynysmeurig Road Abercynon, CF45 4YB
Ffôn 01443 740447
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Abernant Surgery, NP13 1BQ
Ffôn 01495 322632
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.