Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG

1 Kendall

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

LL54 7NY, Y Deyrnas Unedig

Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106731

2 Hope View (Dr M Asokan)

Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Ffordd Top y Rhos, Sir y Fflint CH7 4NE, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01352 770212
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106734

2 Morfa Lane

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

, SA31 3AX, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01267 234774
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106735

Aber Medical Practice

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

30 Thomas Street, CF83 4AZ, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 02920 833300
106742

Aberaman Surgery

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Glamorgan Street Aberaman, CF44 6SR, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01685 872006
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106743

Aberbeeg Medical Centre

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

The Square, NP13 2AB, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01495 320520
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106744

Abercrave Surgery

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Heol Tawe, SA9 1XP, Y Deyrnas Unedig

Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106745

Abercwmboi Medical Centre

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

1-3 John Street Abercwmboi, CF44 6BL, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01443 473304
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106746

Abercynon Health Centre

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Ynysmeurig Road Abercynon, CF45 4YB, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01443 740447
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106747

Abertillery Group Practice

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Abernant Surgery, NP13 1BQ, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01495 322632
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106755
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy