Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG

Abertysswg Community Centre

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Community Centre, NP22 5AH, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01685 840627
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106757

Abertysswg Community Centre

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Arthur Street, NP22 5AN, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01685 840614
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106758

Afan Valley Group Practice

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Waun Avenue , SA13 3DP, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01639 850407
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106764

Albert Road Surgery

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro

Albert Road , CF64 1BX, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 029 2071 1966
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106767

Allt Goch Medical Centre

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Lon y Becws, CH65UZ, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01352 732207
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106771

Alway Health Centre

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

18 Penkin Close, NP19 9NT, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01633 277771
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106773

Alyn View

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Station Road, LL12 0HE, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01244 570317
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106774

Amman Tawe Partnership

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Brynamman Community Cwmgarw Road, SA18 1BU, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01269 820788
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106777

Amman Tawe Partnership

Meddygfeydd
|
Gwasanaethau Meddygon Teulu
|
GIG
|
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Brynamman Community Cwmgarw Road, SA18 1BU, Y Deyrnas Unedig

Ffôn 01269 820788
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
106778
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy