Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Community Centre, NP22 5AH
Ffôn 01685 840627
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Arthur Street, NP22 5AN
Ffôn 01685 840614
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Waun Avenue , SA13 3DP
Ffôn 01639 850407
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro
Albert Road , CF64 1BX
Ffôn 029 2071 1966
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Lon y Becws, CH65UZ
Ffôn 01352 732207
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
18 Penkin Close, NP19 9NT
Ffôn 01633 277771
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Station Road, LL12 0HE
Ffôn 01244 570317
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Brynamman Community Cwmgarw Road, SA18 1BU
Ffôn 01269 820788
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Cwmamman Road Surgery , Sa18 1NB
Ffôn 01269 823385
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy