Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Brynamman Community Cwmgarw Road, SA18 1BU
Ffôn 01269 820788
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Graig Road Surgery , Rhydaman, SA18 1EG
Ffôn 01269 822231
Adroddiad arolygu diweddaraf: 13 Chwefror 2020
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
The Old Dental Suite, Llwynhendy Road Llwynhendy, SA14 9BN
Ffôn 01554 778017
Adroddiad arolygu diweddaraf: 16 Mawrth 2017
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
68 Worcester St, NP23 4EY
Ffôn 01495 310266
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Ffordd Morfa, LL46 2US
Ffôn 01766 781843
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Argyle Street , SA72 6HL
Ffôn 01646 624198
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Mount Lane , SY18 6EZ
Ffôn 01686 412228
Adroddiad arolygu diweddaraf: 19 Medi 2019
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Thomas Street , SA15 3JH
Ffôn 01554 780900
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Morgan Street , CF37 2DR
Ffôn 01443 404444
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Meddygfeydd | Gwasanaethau Meddygon Teulu | GIG | Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Napier Street , SA43 1ED
Ffôn 01239 621227
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy