Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG
Trefnu yn ôl adroddiad arolygu diweddaraf

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

8 gwasanaethau gofal iechyd

Practisau Deintyddol | Deintyddol, Laser - lawfeddygol (e.e llawdriniaeth laser llygaid) | Preifat/Annibynnol | Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
9 Rhyd-y-Penau Road, Cyncoed, Caerdydd, CF23 6PX
Ffôn 02920 761100
Adroddiad arolygu diweddaraf: 21 Tachwedd 2018
Clinigau | Laser - lawfeddygol (e.e llawdriniaeth laser llygaid) | Preifat/Annibynnol
15 Cathedral Road, Caerdydd, CF11 9HA
Ffôn 02920 563004
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Clinigau | Laser - lawfeddygol (e.e llawdriniaeth laser llygaid) | Preifat/Annibynnol
197 High Street, Bangor, Gwynedd, LL57 1NU
Ffôn 01248 355549
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Clinigau | Laser - lawfeddygol (e.e llawdriniaeth laser llygaid) | Preifat/Annibynnol
24 Windsor Place, Caerdydd, CF10 3BY
Ffôn 02920 664 934
Adroddiad arolygu diweddaraf: 11 Mawrth 2020
Ysbytai | Laser - lawfeddygol (e.e llawdriniaeth laser llygaid) | Preifat/Annibynnol
David Lloyd Leisure Centre, Ipswich Road, Roath, Cardiff, CF23 9AQ
Ffôn 0800 822 3305
Adroddiad arolygu diweddaraf: 30 Ebrill 2018
Ysbytai | Laser - lawfeddygol (e.e llawdriniaeth laser llygaid) | Preifat/Annibynnol
24 Windsor Place, Caerdydd, CF10 3BY
Ffôn 029 2034 0230
Adroddiad arolygu diweddaraf: 7 Awst 2014
Laser - lawfeddygol (e.e llawdriniaeth laser llygaid)
Northgate House, Kingsway, Caerdydd, CF10 3FD
Ffôn 02920 340230
Adroddiad arolygu diweddaraf: 13 Gorffennaf 2018
Ysbytai | Laser - lawfeddygol (e.e llawdriniaeth laser llygaid) | Preifat/Annibynnol
17 Windsor Place, Caerdydd, CF10 3BY
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.