Skip to main content

Canlyniad chwiliad

less than 
from 
Gwasanaethau a ddarperir
Mathau o sefydliad
Sector
Byrddau Iechyd/Ymddiriedolaethau y GIG

Wedi analluogi ar hyn o bryd, tynnwch ‘geiriau allweddol’ neu ‘lleoliad’ i ddefnyddio

Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
101 Talbot Road, Tonysguboriau, CF72 8AE
Ffôn 01443 237000
Adroddiad arolygu diweddaraf: 12 Ebrill 2016
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Tycoch Road Tycoch, Abertawe, SA29EB
Ffôn 07900 534127
Adroddiad arolygu diweddaraf: 9 Ionawr 2017
Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Unit 2, Codas House, 52-60 Merthyr Road, Whitchurch, Caerdydd, CF14 1DJ
Ffôn 02920 620730
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
Xercise 4 Less, Parc Tawe, Abertawe, SA1 2AL
Ffôn 079066 74821
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
52 Charles Street, Caerdydd, CF10 2GF
Ffôn 029 2064 4644
Adroddiad arolygu diweddaraf: 27 Mehefin 2018
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
7 St Mary Street, Chepstow, NP16 5EW
Ffôn 01291 628628
Nid yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu gan AGIC hyd yn hyn.
Ysbytai | Laser - heb lawdriniaeth (e.e. gwaredu gwallt neu tatŵs) | Preifat/Annibynnol
225 City Road, Caerdydd, CF24 3JD
Ffôn 02920 486868
Adroddiad arolygu diweddaraf: 21 Chwefror 2018
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy