Skip to main content

Adroddiad Archwilio Blynyddol AGLl 2016-17 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg.

Mae'r adroddiad yma yn amlinellu ein canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg . 

Diweddarwyd diwethaf: