Skip to main content

Adroddiad Archwilio Blynyddol AGLl 2016-17 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Darllenwch y canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysol Caerdydd a'r Fro.

Mae'r adroddiad yma yn amlinellu ein canfyddiadau o ein adroddiad archwilio ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. 

Diweddarwyd diwethaf: