Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â Mr E a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Awst 2007

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr E yn mis Awst 2007 yw'r adroddiad hwn.

Comisiynwyd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru gan Weinidogion Cymru i gwblhau'r adolygiad allanol hwn o'r ddarpariaeth o ofal a thriniaeth iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr E cyn y dynladdiad a gyflawnwyd yn 2007 i benderfynu a oedd diffygion yn y gofal a'r driniaeth a dderbyniodd Mr E a allai fod wedi dylanwadu ar neu arwain at ddigwyddiadau mis Awst 2007.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: