Skip to main content

Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â Mr F a’r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Rhagfyr 2008

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr F yn mis Rhagfyr 2008 yw'r adroddiad hwn.

Comisiynwyd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru gan Weinidogion Cymru i gwblhau'r adolygiad allanol hwn o'r ddarpariaeth o ofal a thriniaeth iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr F cyn y dynladdiad a gyflawnwyd yn 2008 i benderfynu a oedd diffygion yn y gofal a'r driniaeth a dderbyniodd Mr F a allai fod wedi dylanwadu ar neu arwain at ddigwyddiadau mis Rhagfyr 2008.

Diweddarwyd diwethaf: