Skip to main content

Adroddiad o adolygiad mewn perthynas â: Mr N a'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl yn dilyn dynladdiad a gyflawnwyd ym mis Tachwedd 2014

Adolygiad o'r ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr N cyn mis Tachwedd 2014 yw'r adroddiad hwn

Comisiynwyd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru gan Weinidogion Cymru i gwblhau'r adolygiad allanol hwn o'r ddarpariaeth o ofal a thriniaeth iechyd meddwl a ddarparwyd i Mr N cyn y dynladdiad a gyflawnwyd yn 2014 er mwyn penderfynu a oedd diffygion yn y gofal a'r driniaeth a dderbyniodd Mr N a allai fod wedi dylanwadu ar neu arwain at ddigwyddiadau mis Tachwedd 2014.

Diweddarwyd diwethaf: