Adroddiad Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid diweddaraf wedi'i gyhoeddi

Ar y gyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru, rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad monitro blynyddol diweddaraf ar weithrediadau'r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) yng Nghymru

Ar y gyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru, rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad monitro blynyddol diweddaraf ar weithrediadau'r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) yng Nghymru. Dyma'r degfed adroddiad monitor blynyddol o’r fath a Gohiriwyd ei gyhoeddi oherwydd effaith pandemig COVID-19.

Mae esboniad o beth yw Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) a’r adroddiad ei hunan ar gael yma.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: