Skip to main content

Chwythu’r chwiban

Beth sydd angen i chi ei wybod os ydych am hysbysu am ddrygioni yn y gwaith

Beth yw chwythu'r chwiban?

Chwythu'r chwiban yw'r term a ddefnyddir pan fo rhywun sy'n gweithio mewn sefydliad neu drosto yn dymuno mynegi pryderon am gamymddygiad, drygioni, anghyfreithlondeb, neu risg yn y sefydliad.

Mae chwythu'r chwiban yn berthnasol i fynegi pryder o fewn y sefydliad yn ogystal ag yn allanol, megis drwy gysylltu â rheoleiddiwr fel AGIC. 

Os ydych yn weithiwr gofal iechyd ac rydych am leisio pryder

Mae gan AGIC swyddogaeth arbennig ar gyfer pobl sy'n ystyried "chwythu'r chwiban" am bryderon sydd ganddynt am ddrygioni yn y system gofal iechyd yng Nghymru. Mae AGIC yn "gorff penodedig" o dan ddeddfau chwythu’r chwiban, felly mae cyflogeion, cyn-weithwyr, staff dros dro o asiantaethau, neu gontractwyr sy'n dod â phryderon atom ynglŷn â gweithgareddau eu cyflogwr yn derbyn rhywfaint o ddiogelwch o ran eu hawliau cyflogaeth.

Byddwn yn gwrando ar eich pryderon am ddrygioni yn y system gofal iechyd yng Nghymru ac yn egluro wrthych am sut gallwn helpu. Mae'n bosibl y bydd rhaid i ni anfon ymlaen y wybodaeth a roddwyd i ni gennych ynglŷn â'ch pryder fel y gallwn weithio gyda sefydliadau eraill er mwyn sicrhau y bydd yn cael y sylw priodol.

Os ydych yn datgelu gwybodaeth i ni, mae eich datgeliad yn cael ei "ddiogelu" os ydych wedi ei wneud yn onest, rydych yn credu ei fod yn wir i raddau helaeth, ac mae gennych gred resymol ei fod a wnelo â'r ddarpariaeth gofal iechyd yng Nghymru.

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: