COVID-19: Newidiadau i’r Gwasanaeth Adolygu ar gyfer Iechyd Meddwl

Oherwydd pandemig COVID-19, rydym wedi atal y rhan fwyaf o’r ymweliadau rydym yn gwneud i leoliadau gofal iechyd yn unol â chanllawiau swyddogol. Mae hyn yn cynnwys ymweliadau rydym yn gwneud fel rhan o’r Gwasanaeth Adolygu ar gyfer Iechyd Meddwl yng Nghymru.

Oherwydd hyn, rydym wedi gwneud newidiadau i'r ffordd yr ydym yn gweithredu'r gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn. Dilynwch y ddolen i weld y canllawiau diweddaraf a'r fethodoleg ddiwygiedig ar gyfer y gwasanaeth.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: