Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 2017-18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan drwy gydol 2017-18

Mae'r ddogfen ganlynol yn ddetholiad o'n hadroddiad blynyddol 2017–18. Mae'n rhoi crynodeb o'r gweithgarwch a gynhaliwyd gennym rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: