Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2018–19

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drwy gydol 2018–19

Mae'r ddogfen ganlynol yn ddetholiad o'n hadroddiad blynyddol 2018–19. Mae'n rhoi crynodeb o'r gweithgarwch a gynhaliwyd gennym rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: