Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 2018–19

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf drwy gydol 2018–19

Mae'r ddogfen ganlynol yn ddetholiad o'n hadroddiad blynyddol 2018–19. Mae'n rhoi crynodeb o'r gweithgarwch a gynhaliwyd gennym rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Yn sgil y newid i ffiniau Pen-y-bont ar Ogwr, daeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ar 1 Ebrill 2019. At ddibenion yr adroddiad hwn sy’n cwmpasu’r cyfnod 2018-19 rydym wedi defnyddio hen enw’r bwrdd iechyd.

Dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: